Ile można zaoszczędzić na LED-ach?

Po 6 miesiącach od wymiany tradycyjnych żarówek na żarówki LED porównaliśmy zużycie energii elektrycznej oraz jej koszt w analogicznych okresach 2015 oraz 2016 roku. Żarówki zostały wymienione w budynku posiadającym 7 kondygnacji z 72 mieszkaniami. Opomiarowanie budynku pozwala na dokładne wskazanie energii elektrycznej zużytej na potrzeby oświetlenia klatki schodowej, obsługi windy oraz portiernii.

Porównując pierwsze półrocze 2015 roku, tj. w okresie używania tradycyjnych żarówek do pierwszego półrocza roku 2016,  tj. po wymianie żarówek na LED-y stwierdzono:
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ponad 50% (suma zużycia w pierwszym półroczu 2015 roku to 7730 kWh, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2016 - 3736 kWh)
- zmniejszenie kosztów energii elektrycznej z kwoty 4418,67 zł w pierwszym półroczu 2015 roku, do kwoty 2195,54 zł w pierwszym półroczu 2016 roku.
Uzyskana oszczędność w kwocie 2223,13 zł w pełni pokrywa koszt zakupu żarówek LED. Szczegółowe dane przedstawiają dołączone poniżej wykresy.więcej