Koordynacja prac rozbiórkowych

Zarządzanie nieruchomościami nie ogranicza się jedynie do administrowania budynkami Wspólnot mieszkaniowych. W ramach posiadanej umowy, na przełomie maja i czerwca koordynowaliśmy proces rozbiórki 3 budynków mieszkalnych i 2 budynków użytkowych w Nowym Sączu. Nasza praca polegała na zebraniu ofert na prace rozbiórkowe, wyborze wykonawcy prac wraz z kierownikiem budowy

, zleceniu wykonania projektów budowlanych rozbiórki, uzyskaniu decyzji pozwolenia na rozbiórkę, nadzorowaniu postępu prac, odbiorze wykonanych prac.

Cały proces, od momentu podjęcia decyzji o wyburzeniu budynków do odbioru prac trwał 2 miesiące, bez konieczności angażowania właściciela nieruchomości na którymkolwiek etapie prac.więcej