Naprawa kostki brukowej

Trwają prace związane z naprawą kostki brukowej w otoczeniu budynku przy ul. Żaka 19 w Krakowie. Zakres prac obejmuje: ponowne ułożenie kostki brukowej przy wejściach do lokali użytkowych z wykonaniem prawidłowych spadków i wymianą odwodnienia liniowego, ponowne ułożenie kostki i obrzeży na schodach oraz przy zapadniętych studzienkach kanalizacyjnych, położenie nowej kostki brukowej w wiacie śmietnikowej.

Do tej pory właściciele i najemcy lokali użytkowych brykali się z problemem zalewania lokali przy dużych opadach deszczu. Dodatkowo w wielu miejscach odwodnienie liniowe było pokrzywione a ich podstawy popękane. Z kolei na wysokości rur spustowych odprowadzających wodę deszczową z dachu, kostka się podniosła stwarzając zagrożenie potknięcia. W trakcie wykonanych prac wymieniono uszkodzone elementy kanalizacji deszczowej, jak również ułożono nowe odwodnienie liniowe z podstawą betonową, a nie jak dotychczas plastikową.
W kolejnych etapach położona zostanie nowa kostka brukowa w wiacie śmietnikowej, w której obecnie znajdująca się wylewka betonowa uległa wykruszeniu, co powodowało powstawanie kałuży wody po każdych opadach. Naprawiona zostanie także kostka na schodach prowadzących do budynku oraz wokół studzienek kanalizacyjnych.więcej