OFERTA

Obsługa Wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy usługi zarządzania i administrowania budynkami Wspólnot mieszkaniowych. Ze swojej strony gwarantujemy zaangażowanie i maksymalną staranność w powierzonych obowiązkach obejmujących:
- reprezentację i obsługę prawną Wspólnoty mieszkaniowej,
- obsługę administracyjną,
- obsługę bankowo- księgową,
- obsługę techniczną.
Szczegółowy zakres wykonywanych przez nas obowiązków ustalany jest indywidualnie zgodnie z potrzebami i życzeniem Wspólnoty mieszkaniowej, a następnie spisany zostaje w formie umowy o zarządzanie lub administrowanie nieruchomością. Nasze wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdą Wspólnotą Mieszkaniową i uzależnione jest od zakresu obowiązków, wielkości nieruchomości, stanu technicznego budynku oraz instalacji, w które wyposażona jest nieruchomość.

Współpraca z deweloperami

Doradzamy na etapie budowy Inwestycji oraz przygotowania budynku do przekazania nabywcom mieszkań.  Bazując na naszym doświadczeniu chętnie dzielimy się wiedzą, jak uniknąć dodatkowych kosztów podczas codziennej eksploatacji budynku, m.in. pomagając w doborze oświetlenia czy osprzętu elektrycznego. Pomagamy także przy przygotowywaniu treści aktów notarialnych, w szczególności w zakresie zapisów regulujących wzajemne stosunki pomiędzy Członkami Wspólnoty. Na życzenie Inwestora uczestniczymy w odbiorach końcowych budynku od Generalnego Wykonawcy, jak również w przekazaniu mieszkań nowym właścicielom

Zarządzanie najmem

Oferta skierowana jest do Właścicieli indywidualnych i instytucjonalnych posiadających nieruchomości pod wynajem. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Właściciela nieruchomości nasza firma pełni funkcję Wynajmującego w lokalach mieszkalnych bądź użytkowych. W ramach zawartej umowy o zarządzanie przejmujemy na siebie obowiązki Właściciela, w szczególności:
- zawieramy i negocjujemy umowy najmu (uwzględniając wymagania Właściciela co do profilu najemcy oraz warunków najmu),
- dokonujemy wydania i odbioru lokalu najemcy na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych,
- pobieramy opłaty czynszowe oraz windykujemy zaległości z tytułu najmu,
- dokonujemy w imieniu Właściciela wszelkich opłat związanych z posiadanym lokalem wobec Wspólnoty Mieszkaniowej (ew. Spółdzielni Mieszkaniowej), dostawców mediów, towarzystw ubezpieczeniowych i in. zależnie od specyfiki nieruchomości i potrzeb Właściciela,
- zapewniamy obsługę techniczną nieruchomości, bieżące usuwanie usterek oraz dbamy o utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym.
Na życzenie każdego klienta przedstawiamy raport finansowy oraz raport z wykonanych działań w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośredniczymy w transakcjach typu kupno-sprzedaż oraz wynajem: domów, działek oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. Pomagamy na każdym etapie transakcji:
- doradzamy jak przygotować nieruchomość do sprzedaży / wynajmu,
- przygotowujemy analizy dotyczące rynku nieruchomości,
- umieszczamy Państwa ofertę na najbardziej znanych portalach internetowych,
- uczestniczymy w negocjacjach cenowych,
- kompletujemy dokumenty niezbędne do zawarcia umowy najmu, przedwstępnej i ostatecznej umowy sprzedaży,
- pomagamy w dokonaniu bądź aktualizacji wpisów w księgach wieczystych.
Zajmujemy się regulacją stanów prawnych, w tym odszukujemy właścicieli bądź spadkobierców nieruchomości. Na co dzień współpracujemy ze znanymi i sprawdzonymi kancelariami radców prawnych oraz kancelariami notarialnymi.