Zebrania sprawozdawcze Wspólnot

Chcielibyśmy bardzo podziękować Mieszkańcom, którzy byli obecni na tegorocznych zebraniach sprawozdawczych w swoich Wspólnotach Mieszkaniowych. Pamiętajmy, że często jest to jedyne zebranie w roku i ważna okazja aby spotkać się w szerszym gronie, omówić problemy występujące w budynku i podjąć wiążące decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania Wspólnoty.

Zarówno Zarząd Wspólnoty jak i Administrator mogą samodzielnie podejmować decyzje, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu. Każde działanie przekraczające ten zakres wymaga zgody Wspólnoty wyrażonej w formie uchwały. Korzystajmy zatem z przysługującego prawa głosu!Na naszych tegorocznych zebraniach średnia frekwencja wyniosła 32,50 % Członków Wspólnoty liczonych wg wielkości udziałów. Najkrótsze zebranie trwało równą godzinę, najdłuższe 2 godziny. Wszystkie zebrania odbyły się w spokojnej atmosferze, z konstruktywną dyskusją i z zachowaniem porządku obrad.

 więcej